Xác định chịu trách nhiệm với nợ nần sẽ giúp bạn phá sản êm đềm

25/02/2021
Quy trình Phá sản nhẹ nhàng

"Phần thưởng của chúng ta, không bao giờ từ bỏ! Trách nhiệm của chúng ta, không bao giờ buông tay!"

Hãy xác định ngay rằng: Bạn có trách nhiệm với các khoản nợ và thật lòng lấy việc trả hết nợ làm ưu tiên hàng đầu!

 

Sự khác biệt lớn nhất giữa người lớn và trẻ nhỏ là việc chịu trách nhiệm. Bởi vậy, với ba bốn năm hay sáu chục năm tuổi đời, chúng ta không hề muốn bị xem là trẻ con. Và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tất cả khoản nợ là minh chứng tốt nhất. Có vay có trả, quy luật ở đời là như vậy. Dù hiện tại bạn lâm vào thế không còn gì để bán, không còn xu nào để trả nợ thì bạn vẫn nên xác định rằng: “Chính bạn sẽ trả hết mọi khoản nợ dù phải tốn bao nhiêu năm đi chăng nữa!

 

Thiết lập tâm thế như vậy, bạn cũng sẽ có thêm động lực để phấn đấu gầy dựng lại sự thịnh vượng tài chính. Sự nghiệp của bạn bây giờ không chỉ ảnh hưởng mình bạn mà còn tác động đến nhiều người. Và càng có khả năng chịu trách nhiệm trước nhiều người, chúng ta càng thành công. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước nhân viên trong phòng và ban giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân viên công ty và hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước công ty và toàn bộ cổ đông. Ở một công ty, đây là mức trách nhiệm cao nhất với nhiều người nhất nên quyền lực và sự thành công cũng là lớn nhất. Lần nữa, mong bạn nhớ rằng: “Bạn càng chịu trách nhiệm với nhiều người, bạn càng giàu có và thành công.”


BÀI VIẾT LIÊN QUAN