Xứng danh định phận, cần tìm tiền thì vào chỗ có tiền, cần tìm sức khỏe thì vào chỗ có sức khỏe.

08/05/2022

Xứng danh định phận, cần tìm tiền thì vào chỗ có tiền, cần tìm sức khỏe thì vào chỗ có sức khỏe. Đừng lạc pha khi vào nơi đầy tiền tìm sức khỏe và vào nơi sức khỏe để tìm tiền, 
như đi tập gym với mong muốn làm quen người giàu chẳng hạn, thật xuẩn ngốc. 
Đừng bao giờ đi trái mục tiêu nơi chốn nữa nhé, sống thẳng là theo một cái mục đích mà đi thẳng tới, không quanh co không lạc pha gì cả!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN